BurgerClose

Pjecer gennem tiden

Nedenstående er gamle og nye teglpjecer, ideblade, murerfagets byggeblade, etc indlagt i pdf-format til gratis brug. Pjecerne ligger i original format, hvilket betyder, at oplysningerne og informationerne ikke er opdateret i henhold til nye normer, etc.

(Enkelte pjecer er endnu ikke fundet i en kvalitet, der er egnet til indscanning)

Teglpjecer

Pjecer gennem tiden

Nr.

Titel

Dato

Udgivet af

Tegl 1

Teglfremstilling

August 1960

TTT

Tegl 1

Teglfremstilling ny udg.

September 1972

TTT

Tegl 1

Teglfremstilling rev. udg.

Februar 1977

TI

Tegl 1

Teglfremstilling ny udg.

Juni 1991

KTI

Tegl 2

Vinterbyggeri

November 1960

TTT

Tegl 3

Murmål

Juni 1961

TTT

Tegl 3

Murmål rev. udg.

September 1985

KTI

Tegl 4

Skoler

December 1961

TTT

Tegl 5

Tegl i haven

Maj 1962

TTT

Tegl 5

Tegl i haven

Januar 1973

TTT

Tegl 6

Tegltaget

November 1962

TTT

Tegl 7

Enfamilieshuset 2. oplag

November 1968

TTT

Tegl 8

800 år i Danmark

Marts 1964

TTT

Tegl 9

Munkeforbandter

November 1968

TTT

Tegl 10

Egenskaber

Januar 1967

TTT

Tegl 10

Egenskaber rev. udg.

August 1980

TI

Tegl 11

Kalk og tegl i dansk byggeri

1967

TTT

Tegl 12

Gulve i tegl 3. oplag

August 1969

TTT

Tegl 13

Tegl i landbruget

December 1972

TTT

Tegl 14

Sådan bruges tegl

1973

(TTT) TI

Tegl 15

Erhvervsbygninger i tegl

August 1980

TI

Tegl 16

Afslutning på fritstående mure

August 1992

MURO

Tegl 17

Fugtspærre i murværk 2. udg.

Maj 1994

MURO

Tegl 18

Overfladebehandling af murværk

Oktober 1994

MURO

Tegl 18

Overfladebehandling af murværk

Juni 2003

MURO

Tegl 19

Tegl i Danmarks middelalder

1993

KTI

Tegl 20

Effektivisering af murværksprojektering med edb

1993

MUC

Tegl 21

Det murede hus

Maj 1993

MURO

Tegl 22

Tegl og mørtel

1993

KTI

Tegl 22

Tegl og mørtel rev. udg.

1998

(KTI) KT93

Tegl 23

Grundlag for beregning af armeret murværk - vægge

August 1996

MURO

Tegl 24

Nye styrker for murværk

1996

MUC

Tegl 25

Armeret murværk

Februar 1996

MURO

Tegl 26

Tegl og akustik

December 1996

KTI

Tegl 27

Skalmure - åbningers form og teknik

November 1996

MURO

Tegl 29

Fugeknækkermetoden

April 2000

MUC

Idéblade

Pjecer gennem tiden

Titel

Dato

Udgivet af

Ildsteder i haven

Maj 1980

TI

Udendørsbelægninger i tegl

Maj 1980

TI

Tegl, solenergi og indeklima

September 1980

KTL + KTI

Fritstående teglmure

Juli 1981

KTL + KTI

Tegltaget, det levende tag

Juli 1981

KTI

Carporte i tegl

Oktober 1982

KTI

Særtryk fra Tegl 2/83: Skalmuring i forbindelse med udvendig efterisolering og boligblokke

Februar 1983

KTI + MURO

Tillægsisolering og skalmuring med tegl - idéblad

November 1983

KTL + KTI

Buer i tegl

September 1984

KTI

Udendørs kombineret pejs og grill

Marts 1986

KTI

Dekorative elementer i tegl

Marts 1988

KTI

Pejs med grill/varmeplade

Maj 1989

KTI

Bageovn i tegl

Maj 1989

KTI

Grillbord i tegl

Maj 1989

KTI

Røgeovn i tegl

Maj 1989

KTI

Dimensioneringsvejledning for teglbjælker

Juni 1989

KTI

Tegl i haven, konstruktionsdetaljer

Marts 1990

KTI

Standardformsten

September 1990

KTI

Ideer til udestuer i tegl

Marts 1991

KTI

Minigrill og pejs/ildsted

April 1992

KTI

Tegl på eternit

Oktober 1994

KTI

Grillbord i tegl

Maj 1996

KTI

Murerfagets byggeblade

Pjecer gennem tiden

Nr.

Titel

Dato

Udgivet af

1

Muremørtels blandingsforhold

Juli 1973

KTL

2

Murværk i lavt byggeri

Oktober 1973

MURO

3

Krav til kalkmørtler

April 1974

KTL

4

Fugning af murværk

April 1974

KTL

5

Papindlæg i murværk

Juli 1973

KTL

6

Byggeomkostningsindeks for muret etagebyggeri

April 1974

MURO

7

Kunstig udtørring

Januar 1975

MURO + KTL

8

Byggeomkostningsindeks for et muret enfamilieshus

Oktober 1975

MURO

9

Frysepunktssænkende mørteltilsætningsstoffer

Januar 1976

KTL

10

Hvordan undgå: Fejl i blankt murværks udseende

Oktober 1976

TI

11

Muremørtel til vinterbrug

Oktober 1976

KTL

12

Rensning af indvendige, blanke teglmure

December 1976

MURO + KTL

12

Rensning af indvendige, blanke teglmure, 2. udgave

Februar 1980

MURO + KTL

13

Vejledning vedrørende oplægning af tegltage

Juni 1977

KTL

13

Vejledning vedr. oplægning af tegltage 1971

April 1971

KTL

13

Vejledning vedrørende oplægning af tegltage, 2. oplag

Marts 1978

KTL

13

Vejledning vedrørende oplægning af tegltage, 3. oplag

Marts 1980

KTL

14

Byggepladsveje, køre- og gangveje

September 1977

MURO

15

Muring med fyldte fuger

December 1977

KTL

16

Afslutning med rulskifte

Januar 1978

KTL

17

Murafslutning med tegltagsten

September 1978

KTL

18

Papindlæg i murværk

December 1978

KTL + TI

19

Teglmurværks lydabsorberende egenskaber

Januar 1979

TI

20

Afsyring af murværk

Maj 1979

KTL

21

Luftlydisolation i dobbelte murstensvægge

September 1979

SBI + MURO

22

Muremørtel

December 1979

KTL

23

Maling på teglstensmurværk

Marts 1980

TI

24

Vejledning vedrørende oplægning af tegltage

Juni 1980

TI

25

Vejrligforanstaltninger ved murearbejde

September 1980

MURO

26

Armerede teglbjælker

September 1982

KTL

27

Vejledning vedrørende oplægning af tegltage

Marts 1983

KTI

28

Vejledning vedrørende skalmuring i forbindelse med udvendig tillægsisolering

September 1983

KTL

29

Fugning af murværk

Maj 1986

KTL

30

Murafslutning med rulskifte

Maj 1986

KTL

31

Murafslutning med tegltagsten

Maj 1986

KTL

32

Papindlæg i murværk

Maj 1986

KTL + KTI

33

Vejledning vedrørende oplægning af tegltage

Marts 1987

KTI

34

Teglmurværks lydabsorberende egenskaber

Juni 1988

KTI

35

Kontrol af mursten og mørtel

Februar 1989

MURO

Montering af KT-topplanke med ventilation

Marts 1987

KTI

Montering af KT-topplanke med ventilation, rev. udg.

Marts 1990

KTI

Bauma dæk

Pjecer gennem tiden

Nr.

Titel

Dato

Udgivet af

1

Baumadæk

1955 - 60

Hvorslev Teglværk

2

Baumadæk

1955 - 60

DFT - Århus

3

Baumadæk

1960 - 65

DFT - Århus

Roma dæk

Pjecer gennem tiden

Nr.

Titel

Dato

Udgivet af

1

Forskallingsfrit bjælkedæk

1955 - 60

Århusteglværkernes Handelsselskab A/S

2

Dimensioneringstabeller

1960 - 65

Teglment Videbæk

Styrkeparametre i tidligere murværksnormer, DS 414

Pjecer gennem tiden

Udg.

Dato

Udgivet af

1.

Norm

November 1969

DS

1.

Vejledning

November 1969

DS

2.

Murværk

Oktober 1977

DS

2.

Blokmurværk

Oktober 1977

DS

3.

Norm

Januar 1984

DS

4.

Norm

Juli 1991

DS

5.

Norm

Oktober 1998

DS

Sidst opdateret 2022-08-11

Sitemap