BurgerClose

Genanvendelse af mursten

Undervisningsmaterialer vedr. genanvendelse af mursten består af en video, pdf-udgave af videoen samt henvisninger til uddybende information som forefindes på mur-tag.dk og supplerende information.

Materialet henvender sig til efteruddannelse og fagskolelærere.

Video findes her.

Pdf af video findes her.

Uddybende information på mur-tag.dk:

Yderligere information (materialerne må søges på nettet)

  • Byg-erfa (21) 190905 genbrug af mursten – begrænsninger og anvendelsesmuligheder
  • Udvikling af teknologi og metoder til nedrivning af murværk med henblik på genbrug af mursten, Miljøprojekt nr. 2012, Miljøstyrelsen (2018)
  • Best Practise for genbrug af mursten, VHGB (2018)
  • Genbrug af mursten - Erfaringer fra nedrivning af bygning 13 på Bispebjerg Hospital og genbrug af mursten til nybyggeri på Katrinedals Skole i Vanløse, Københavns Kommune (2017)
  • Samfundsøkonomisk analyse af genbrug af mursten, Miljøprojekt nr. 1904, Miljøstyrelsen (2016)
  • Genbrug af mursten - Forslag til undersøgelse af muligheder for genbrug af mursten i forbindelse med renovering af kommunale bygninger, Københavns Kommune (2016)
  • LCA af genbrug af mursten, Miljøprojekt nr 1512, Miljøstyrelsen (2013)

 

Sitemap