BurgerClose

Definitioner

Mørtel
Mørtel er en blanding af uorganiske bindemidler, tilslagsmateriale og vand samt eventuelle tilsætningsstoffer.

Brændt kalk
Ulæsket, brændt kalksten (i form af stykker eller finmalet pulver), CaO.

Cementmørtel, C-mørtel
Mørtel fremstillet af cement, sand og vand, eventuelt med tilsætningsstoffer.

Funktionsmørtel
Mørtel, der er foreskrevet og fremstillet til at opfylde fastlagte egenskaber.

Fæhår
En slags fibre, der normalt anvendes i forbindelse med understrygning af tegltage. Fæhår iblandes mørtlen i forholdet 1:20 rummål.

Hydratkalk
Brændt kalk læsket med netop det kvantum vand, der er nødvendigt for at danne tørt pulver.

Hydraulisk kalk
Brændt kalk fremstillet af egnede, lerholdige kalkarter. Mørtel fremstillet af hydraulisk kalk har hydrauliske egenskaber, dvs. mørtlen kan afbinde uden tilgang af luft.

Kalkcementmørtel, KC-mørtel
Mørtel fremstillet af hydratkalk eller vådlæsket kalk, cement, sand og vand, eventuelt med tilsætningsstoffer.

Kalkhydrat
Ren kalciumhydroxid, Ca(OH)2.

Kalkmørtel, K-mørtel
Mørtel fremstillet af hydratkalk eller vådlæsket kalk, sand og vand, eventuelt med tilsætningsstoffer.

Kulekalk
Vådlæsket, brændt kalk med konsistens som dej, fremstillet ved læskning med overskud af vand.

Letmørtel
Mørtel med tørdensitet i hærdnet tilstand mindre end eller lig 1500 kg/m3.

Limfugemørtel
Mørtel til brug i fuger, hvis tykkelse er mellem 1 mm og 3 mm.

Murcementmørtel
Mørtel fremstillet af murcement, sand og vand.

Mørteltrykstyrke MC
Mørteltrykstyrke for mørtel med cement som primær bindemiddel betegnet ved "MC" efterfulgt af trykstyrken i MPa, som den overstiger.

Mørteltrykstyrke ML
Mørteltrykstyrke for mørtel med kalk som primær bindemiddel betegnet ved "ML" efterfulgt af trykstyrken i MPa, som den overstiger.

Receptmørtel
Mørtel, der er fremstillet i et forud fastlagt blandingsforhold, og hvis egenskaber antages ud fra det angivne forhold mellem bestanddelene.

Sand
Sand fra naturlige aflejringer eller sand fremstillet af knuste eller formalede natursten.

Tilslagsmaterialer
Kornede materialer, som ikke deltager aktivt i mørtlens hærdning.

Tilsætningsstoffer
Stoffer, som - uden at være bindemiddel eller tilslagsmateriale - giver mørtlen specielle, tilsigtede egenskaber.

Sitemap