BurgerClose

Dilatationsfuger, vejledning

Der skal placeres dilatationsfuger eller træffes andre foranstaltninger i et sådant omfang, at temperatur- og fugtbevægelser kan foregå, uden at der opstår svækkende revnedannelser. Ved placering af dilatationsfuger i murværk skal der tages hensyn til de øvrige konstruktionsdeles dilatationsmuligheder.

For murværk udsat for vejrlig kan anvendes de i efterfølgende tabel angivne regningsmæssige længdeudvidelseskoefficienter. Tabellen omhandler normale temperatur- og fugtbevægelser i murværk.
Regningsmæssige parametre for længdeændringer

Dilatationsfuger, vejledning

Længderetning

Bygningssvind 1)

Reversibel fugtbevægelse 2)

Byggesten

°C-1

mm pr. m (‰)

mm pr. m (‰)

beton

10 · 10-6

0,20 - 0,80 3)

- 4)

kalksandsten

8 · 10-6

0,10

0,10

letklinkerbeton

8 · 10-6

0,55

0,10

moler

8 · 10-6

0,10

- 5)

porebeton

7 · 10-6

0,05

0,30

tegl

5 · 10-6

0,03

0,03

Noter til tabellen:

1). Længdeændring fra fugtindhold ved levering til ligevægt ved 23°C og 43% RF.

2). Længdeændring fra ligevægt ved 23°C og 43% RF til et fugtindholdet efter 3 døgn ved 23°C og 90% RF.

3). Værdierne afhænger af vandindholdet per m3. Værdierne gælder for intervaller 125 - 225 l/m3.

4). Værdien er afhængig af hærdningsprocessen.

5). Værdien er ikke kendt.


Samlet set kan der regnes med en bevægelse på 0,21 mm pr. m.

Afstande mellem dilatationsfuger

Afstanden mellem dilatationsfuger afhænger af sten- og bloktypen, mørtlens cementindhold samt murens geometri og bevægelsesmuligheder. Ved placeringen tages der hensyn til faktorer, der svækker tværsnittet, fx. væsentlige tværsnitsvariationer, store åbninger eller spring i væg- og funderingshøjde.
Forsøg viser, at stærke mørtler ikke har mindre sejhed end svage mørtler, men opstår der revner, vil der i murværk med stærke mørtler være en tendens til, at revnerne kommer i stenene i stedet for i fugerne og dermed bliver mere synlige og vanskelige at reparere.

Ved en vurdering kan nedenstående skema anvendes. Stenenes styrke er udtrykt ved fb og mørtlens styrke ved fm,xk1.

Værdierne med blå/grønne tal (i øverste højre trekantsområde) angiver, at bruddet udelukkende kommer i fugen. I dette område kan de høje afstande mellem dilationsfugerne anvendes (fx 25-30 m).

Værdierne anført med sorte tal (i nederste venstre trekantsområde) angiver, at bruddet udelukkende opstår i byggestenen. Her bør en lav værdi af afstanden mellem dilationsfugerne anvendes (fx 15 m).

I det mellemliggende område (røde tal) opstår bruddet både i fuge og byggesten og afstande mellem 15-25 m bør anvendes.

Eksempler:

  • En ren kalkmørtel opmuret med en byggesten med fb = 25 MPa med vedhæftningsstyrken fm,xk1 < 0,10 MPa. Her kan afstanden mellem dilationsfugerne sættes til 30 m.
  • Vådmørtel KC 50/50/700 opmuret med en byggesten med fb = 20 MPa med vedhæftningsstyrken fm,xk1 = 0,10 MPa. Her kan afstanden mellem dilationsfugerne sættes til 25 m.
  • Vådmørtel KC 50/50/700 opmuret med en byggesten med fb = 10 MPa med vedhæftningsstyrken fm,xk1 = 0,10 MPa. Her kan afstanden mellem dilationsfugerne sættes til 20 m.
  • En funktionsmørtel opmuret med en byggesten med fb = 15 MPa med vedhæftningsstyrken fm,xk1 = 0,25 MPa. Her kan afstanden mellem dilationsfugerne sættes til 20 m.
  • En tørmørtel KC 35/65/650 opmuret med en svagtsugende sten med en minutsugning på maksimalt 2,0 kg/m2 og fb = 15 MPa har vedhæftningsstyrken fm,xk1 = 0,60 MPa. Her kan afstanden mellem dilationsfugerne sættes til maksimalt 15 m.
Dilatationsfuger, vejledning
Sitemap