BurgerClose

Varmeisolering

Et nybyggeri skal overholde energirammen efter BR 18, kap. 11, og de enkelte dele i klimaskærmen skal mindst isoleres svarende til værdierne i BR 18, §257. Det bør tilstræbes at undgå kuldebroer i ydervægge, så tykkelsen af facaden begrænses. Dette gøres eksempelvis ved anvendelse af

  • EPS-søjler, der er et alternativ til stålsøjler, som forøger murværkets bøjningsstyrke med faktor 10-20, uden at der opstår en kuldebro. Løsningen er udviklet og dokumenteret for bagmur af tegl, og er beskrevet på www.mur-tag.dk, hvor der ligeledes findes beregningsværktøj.
  • Bestemte kombinationer af mursten og mørtel med deklarerede bøjningstrækstyrker, hvorved der opnås værdier, som er 3-4 gange så høje som murværksnormens værdier; herved kan behovet for stålsøjler minimeres. Yderligere info på www.mur-tag.dk.
  • smallere murværksfalse i form af falselementer eller formsten, der eksempelvis trækkes ud forbi vindues-/dørkarmen. Se nedenstående tegninger.
Varmeisolering
Smal forskudt murværksfals
Varmeisolering
Smal murværksfals

Signaturforklaring, begge figurer:

1 Tegl i formur
2 Tegl i bagmur
42 Omrids vinduesplade
43 Omrids sålbænk
44 Omrids vindue
60 Isolering
70 Trådbinder

Opdateret: 2021-02-16

Sitemap