TB-rende

TB-render anvendes til indmuring i facademure over vindues- og døråbninger, for at bortlede indtrængende slagregn.

TB-renden fører vandet ud over begge sidefalse, hvor det fortsætter ned ad facademurens bagside, eller det opsamles og ledes ud gennem facademuren ved hjælp af endeluk og plastslange.

Ved at anvende TB-renden gennembrydes teglbjælken/formuren ikke og derved opnås en større bæreevne for teglbjælken.