BurgerClose

TB-rende

TB-render anvendes til indmuring i facademure over vindues- og døråbninger, for at bortlede indtrængende slagregn.

TB-renden fører vandet ud over begge sidefalse, hvor det fortsætter ned ad facademurens bagside, eller det opsamles og ledes ud gennem facademuren ved hjælp af endeluk og plastslange.

Ved at anvende TB-renden gennembrydes teglbjælken/formuren ikke og derved opnås en større bæreevne for teglbjælken.

Montering af TB-rende

TB-rende indbygges på bagsiden af facademuren, hvor den kan indmures over det 2. skifte eller over det 3. skifte.

Det er vigtigt, at der ikke etableres kuldebro mellem facademuren og bagmursoverliggeren.

Under indmuringen skal påses, at vand ikke kan passere "bagom" TB-renden via hullerne i den indmurede flange. Dette sikres ved, at denne flange er helt dækket af mørtel.

TB-renden indbygges med min. 20 cm overlængde i hver side i forhold til hulmål.

TB-renden skal i færdigt bygværk være fri for mørtel og isolering.

Emnerne må ikke lagres, hvor de udsættes for direkte sollys.

Det er kun muligt at anvende TB-renden som eneste fugtspærre, som det ses på illustrationen, når en række punkter overholdes, disse beskrives nærmere i publikationen Vejledning om fugtspærre.

Montering af endeluk

Hvor der på grund af dårlige pladsforhold - eksempelvis ved "små" midterpiller med TB-render til begge sider eller ved hjørnevinduer m.v. - ikke kan afledes indtrængende vand videre ned ad facademurens bagside, kan anvendes et endeluk, så vandet kun ledes til den ene side.

Endeluk limes på den ene ende af TB-renden - TB-renden må ikke lukkes i begge ender! Den medfølgende slange monteres på endelukkenes afløbsstudse med tilhørende plasticclips og føres ud gennem hul i fuge i facademuren. Slangen skal være 1 cm fri af facademuren og må ikke have bagfald.

Limning af endeluk og plastslanger skal ske ved temperaturer over 5 °C.

Emnerne må ikke lagres, hvor de udsættes for direkte sollys.

Læs mere om TB-renden og se trin-for-trin vejledning i publikationen Vejledning om fugtspærre.

Sitemap