BurgerClose

Fugefinish

Fugefærdiggørelse og fugefinish

Generelt skal fugefærdiggørelsen udføres iht. producentens anvisninger. Ønsker om en særlig finish på fugerne skal tages i betragtning ved valg af mørtel;

Fugeoverfladen komprimeres enten med et fugejern, kuglejern, fugeske som skaber en glat fugeoverflade (glittet fuge) eller ved anvendelse af en tilpasset træpind, som giver en mere ru fugeoverflade (skrabefuge).

  • Skrabefugen er egnet til at fremme udtørring af fugen – den ru overflade har et større areal og åbne porer. Den bør foretrækkes til mørtler med højt vandindhold og lavt cementindhold, især når stenen er lavt sugende.
  • Den glittede fuge er egnet til at holde på fugten. Den bør foretrækkes til mørtler med lavt vandindhold og højt cementindhold, især når stenen er stærkt sugende.

Vejledningen gælder alene fugefærdiggørelse i forbindelse med opmuring. Ved omfugninger, hvor den vandmængde, der skal fordampe ud gennem fugen, er minimal, kan alle typer finish vælges til mørtler med højt vandindhold og lavet cementindhold. Til mørtler med lavt vandindhold og højt cementindhold vil der også ved omfugning være risiko for udtørring.

Fugefinish

Glittet fuge

Komprimering af mørtlen i fugen kan ske ved at trykke den (glitte den) med en fugeske, der føres frem og tilbage over fugen. Er fugen tilbageliggende, må der anvendes en flad fugeske, og fugeoverfladen kan derved rykkes yderligere et par millimeter tilbage. Mørtlen kan også trykkes med et fugejern med krum bane som vist på figuren. Jernet skal være bredere end den bredeste fuge, og det skal trækkes frem og tilbage under tryk, indtil det kører på kanten af stenene. På denne måde søger mørtlen bort fra midten af fugerne og presses ud mod stenene, hvor der især er brug for tæthed. Komprimering af fugemørtlen med fugejern er egnet ved fugning med som uden tilførsel af fugemørtel.

Skrabefuge

Skrabefugers overflade bliver ofte ru ved anvendelse af tilpasset træpind, og ru fugeoverflade kan give grobund for algevækster. Bemærk, at ikke alle mørtelproducenter tillader, at komprimeringen udføres med en træpind.

Fugerne kan normalt trykkes med træpind uden tilførelse af yderligere mørtel.

Sitemap