BurgerClose

Fuger i murværk

Når en almindelig hulmur udsættes for slagregnspåvirkning, og der presses vand gennem formuren, trænger vandet som regel gennem studsfuger. Dette gælder, hvad enten muren er af massive sten eller mangehulssten. Det er derfor uhyre vigtigt, at der altid mures med helt fyldte studsfuger, og en betingelse herfor er ikke kun håndværksmæssig kunnen, men også mørtel og sten med gode og rigtige egenskaber.

Hvis f.eks. mørtlens vandholdeevne er ringe, og stenenes sugeevne er stor, vil mørtlen kunne suges død så hurtigt, at der ikke er tid til at bringe stenene på plads – og bankes der på stenene, efter at mørtlen er suget død, ophæves vedhæftningen mellem sten og mørtel. Se afsnittet Mørtelvalg ud fra murstens minutsugning for anbefalede kombinationer af sten og mørtel

Det er ofte en utilstrækkelig smidig mørtel, der får skyld for de ikke fyldte fuger, eller en for lille murske eller ukendskab til den arbejdsteknik, der gør det muligt at fylde fugerne.

Se evt. video om muring med slåede studser her.

Vejledning om mørtelvalg, fugearbejde, fugefærdiggørelse og fugeformer findes i de følgende afsnit.

Sitemap