BurgerClose

Mørtel

Mørtel er en blanding af bindemidler, tilslagsmaterialer, vand og eventuelt tilsætningsstoffer.

Mørtel anvendes i murede konstruktioner til at sammenbinde de enkelte sten og blokke med, som fastgørelsesmiddel for fliseopsætning og -lægning, som pudsmateriale og som fugemateriale.

Muremørtel skal opfylde krav i Eurocode 6-systemet og kan defineres ud fra fremstillingsmåden som henholdsvis fabriksfremstillet eller byggepladsfremstillet. Fabriksfremstillet muremørtel skal være CE-mærket iht. EN 998-2. Byggepladsfremstillet mørtel skal leve op til krav i EN 1996-2, idet der ikke stilles krav om, at byggepladsfremstillet mørtel skal være CE-mærket, men om at delkomponenterne (fabriksfremstillet kalkmørtel, cement mv.) skal være CE-mærkede. Til opmuring og fugning anvendes altid muremørtel.

Fabriksfremstillet pudsmørtel skal være CE-mærket iht. i EN 998-1, og kan ligeledes være defineres som enten funktionsmørtel eller pudsmørtel. Læs mere om pudsmørtler i afsnittet om Overfladebehandling.

I afsnittet om mørtel finder du informationer om både gængse mørtler og specialmørtlers sammensætning og egenskaber.

Vejledning om blanding af mørtel på byggepladsen findes i afsnit Udførelse

Vejledning om valg af mørtel ud fra en række parametre findes her:

  • Muremørtler, ud fra krav om styrke: afsnit Projektering, Styrkeegenskaber (valg af mørtel)
  • Muremørtel, ud fra andre krav: afsnit Fuger i murværk
  • Pudsmørtel: afsnit Overfladebehandling.
Sitemap