BurgerClose

Modtagekontrol

Omfanget af modtagekontrol for materialer er afhængigt af kontrolklassen, som arbejdet udføres under, og om produktionen af materialerne er omfattet af en 3. parts kontrol.

I den forbindelse kan det nævnes, at der findes flere kontrolordninger, bl.a. Dansk Murstenskontrol, Betonvarekontrollen og frivillig certificering af mørtel, som alle er oprettet på frivilligt grundlag.

Under Dansk Murstenskontrol er følgende produktkategorier underlagt frivillig 3. parts overvågning:

  • Præfabrikerede komposit overliggere
  • Præfabrikerede murværksbjælker
  • Murværkskonsoller

Disse kontrolordninger medvirker til, at produktionen af de respektive byggeprodukter foregår i overensstemmelse med gældende normer. Der henvises generelt til de respektive kontrol- og certificeringsordningers bestemmelser.

Ved modtagelse af leverancer på byggeplads skal der foretages en visuel kontrol af materialer, eventuel mærkning og medfølgende dokumenter. Det skal herved sikres, at de leverede materialer svarer til de materialer, hvis deklarerede egenskaber opfylder de forudsætninger, der er anvendt ved beregning og konstruktionsudformning.

Ved leverance af materialer, hvis produktion ikke er omfattet af en 3. partskontrol, skal der desuden gennemføres en supplerende modtagekontrol efter nedenstående retningslinier.

Supplerende modtagekontrol for byggesten, der ikke er omfattet af en 3. partskontrol:

Normal og skærpet kontrol
For byggesten med en højde < 185 mm skal der for hver kvalitet foretages en prøvning til eftervisning af de deklarerede egenskaber for de først påbegyndt leverede 25.000 sten og derefter en prøvning for hver påbegyndt leverede 100.000 sten.

Normal og skærpet kontrol
For byggesten med en højde ≥ 185 mm skal der for hver kvalitet foretages en prøvning til eftervisning af de deklarerede egenskaber for de først påbegyndt leverede 3.500 blokke og derefter en prøvning for hver påbegyndt leverede 14.000 blokke.

Supplerende modtagekontrol for mørtel, der ikke er omfattet af en 3. partskontrol:

Normal kontrol
For fabriksfremstillet mørtel til konstruktioner, der opføres under normal kontrol, skal der for hver type foretages en mørtelprøvning til eftervisning af de deklarerede egenskaber for de først påbegyndt leverede 20 m3 færdigblandet mørtel i våd tilstand og derefter en prøvning for hver påbegyndt leverede 60 m3 mørtel.

Skærpet kontrol
For fabriksfremstillet mørtel til konstruktioner, som opføres under skærpet kontrol, skal der for hver mørteltype foretages en mørtelprøvning til eftervisning af de deklarerede egenskaber for hver påbegyndt leverede 20 færdigblandet mørtel i våd tilstand.

Supplerende modtagekontrol for andre materialer, der ikke er omfattet af en 3. partskontrol:

Detaljer fremgår af DS/INF 167 afsnit A.6

I DS/EN 1990, anneks D, er beskrevet statistiske principper for kontrol af materialeegenskaber.

Sidst opdateret: 2022-03-31

Sitemap