BurgerClose

Styrkeudvikling

Styrkeudvikling - trykstyrken
Forsøg på Teknologisk Institut, Murværk, har vist, at trykstyrken i mørtel udvikles over tid uafhængig af følgende parametre:

opmurings- og hærdningstemperaturen i intervallet:
5 - 20 grader celcius

cementindholdet for mørtler i følgende områder:
KC 50/50/700 - KC 20/80/550

Efter max. 3 døgn opnås halvdelen af styrken i forhold til 28 døgnsstyrken.

Forløbet er vist i efterfølgende figur og kan beskrives analytisk ved følgende formeludtryk:

fm(d) = fm(28 døgn)*0,356*d0,3103

hvor

d er antallet af døgn efter opmuring, 0 < d < 28

fm(d) er trykstyrken af mørtlen som funktion af d

Udtrykket er gældende for følgende:

temperatur T (5 < T < 20 grader celcius)

mørtler M (KC 50/50/700 < M < KC 20/80/550)

Styrkeudvikling

Styrkeudvikling - vedhæftningsstyrken
Forsøg på Teknologisk Institut, Murværk har vist, at vedhæftningsstyrkerne (fxk1, fxk2 og fvko) i fugen udvikles over tid, relativt uafhængig af følgende parametre:

opmurings- og hærdningstemperaturen i intervallet:
5 - 20 grader celcius

cementindholdet for mørtler i følgende område:
KC 50/50/700 - KC 20/80/550

Efter max. 7 døgn opnås halvdelen af styrken i forhold til 28-døgnsstyrken.

Forløbet er vist i efterfølgende figur og kan beskrives analytisk ved følgende udtryk:

fvedhæftning(d) = fvedhæftning (28 døgn)*0,18898*kvrod(d)

hvor

d er antallet af døgn efter opmuringen (0 < d < 28)

fvedhæftning(d) er vedhæftningsstyrken, dvs fxk1 og fm,xk1, efter d døgn.

Udtrykket er gældende for følgende:

temperatur T (5 < T < 20 grader celcius)

mørtler M (KC 50/50/700 < M < KC 20/80/550)

Styrkeudvikling
Sitemap