BurgerClose

Lydisolation mellem to rum kaldes luftlydisolation, også selvom lyden transmitteres gennem konstruktionerne i en bygning.

Det væsentligste krav ved almindelig boligbyggeri er et reduktionstal R’w = 55 dB mellem 2 boliger. Kravet gælder mellem en bolig og rum uden for boligen, herunder andre boliger (tabel 1 og afsnit 5.1).

Forhold omkring lydisolering ses i SBI-anvisning 237: Lydisolering mellem boliger – Nybyggeri (henvisninger i efterfølgende afsnit om lyd er til denne anvisning).

Kontrolmålinger af lydforhold udføres i henhold til ’SBi-anvisning 217, Udførelse af bygningsakustiske målinger’.

Sitemap