BurgerClose

Vægtyper

Hulmur, skalmur og dobbeltvægge mm

En hulmur er defineret som en væg bestående af 2 parallelle massive vægge, der er forbundet effektivt med trådbindere eller liggefugearmering. Hvis vindlasten fordeles mellem væggene i hulmuren efter deres stivhed, kaldes den en kombinationsmur

Kombinationsmur, se ovenfor under hulmur.

En skalmur er defineret som en facademur, der ikke er sammenmuret med eller bidrager til styrken af bagvæggen.

En dobbeltvæg er defineret som en væg bestående af 2 parallelle vægge med den mellemliggende langsgående fuge fyldt massivt med mørtel og fast forbundet med trådbindere, således at samvirken under belastning opnås.

En massiv mur er en væg uden hulrum eller sammenhængende lodret fuge i sit eget plan.
Massive mure af mursten i 1/1-stens tykkelse eller mere udformes således, at der er effektiv forbindelse med sten- eller trådbindere gennem alle lodrette snit i murens plan.
Massiv mur kan være opført af byggesten med eller uden huller.

Sitemap