BurgerClose

Hvornår skal man vælge ventileret facademur

Forskning viser overordnet, at ventilering af et hulrum bag facademurværket har en gavnlig effekt og at fugtniveauet i hulrummet sænkes.
Ved ventileret materialeadskillelse vil der ikke kunne ske opfugtning af isolering og dermed undgås risikoen for en væsentlig nedsat isoleringsevne. Se også afsnittet om isoleringsmaterialer under Materialer.

Udtørringsbidraget fra ventilering varierer, og der er for nordeuropæiske forhold oplyst fordampning fra 0-0,1 kg/m2 (et ubetydelig bidrag) til et udtørringsbidrag, der er større end fra murværkets udvendige overflade (mængde er ikke oplyst).
Ventileret facademur giver primært i sommerperioden en bedre mulighed for udtørring af facademuren fra bagsiden. Dette medvirker til at minimere risikoen for evt. misfarvning af facaden, idet eventuelle opløste mineraler vil udfælde på facadens bagside.
Ventileret hulrum kan ikke forventes at give bedre udtørring i vinterperioden, idet der kræves solopvarmning af facaden, for at udtørre facademuren. Forskningen på området viser, at på overskyede/blæsende dage er udtørringsbidraget fra ventilationsspalten omtrent nul .

Overordnet kan ventileret facademur anbefales ved murværk med særligt kraftig vandbelastning, dvs. høje bygninger og udsat beliggenhed. Der er dog ikke belæg for, at ventileret facademur generelt kan ”sænke” eksponeringsklassen fra MX3.2 til MX3.1, idet udtørringspotentialet er for lille til at kompensere for vejrligets fugtbidrag.

Sitemap