BurgerClose

På byggepladsen

Som udførende skal man være opmærksom på, hvilke krav der er stillet til byggevarerne i udbudsmaterialet - hvilket der ikke er noget nyt i.

De byggevarer, som indkøbes og anvendes, skal være CE-mærkede, og der kan desuden være stillet krav om specifikke værdier for de enkelte egenskaber.

Kontrol
Ved modtagelse af materialerne på byggepladsen er det vigtigt at kontrollere, at varerne er CE-mærkede, og i øvrigt svarer til specifikationerne. Det kan være små detaljer, der er afgørende.

Et eksempel herpå er byggesten, som kan være deklareret i kategori I eller II. Begge kategorier er CE-mærkede, og begge kategorier kan have samme deklarerede egenskaber. Men der er forskel på de statistiske regler, der ligger til grund for kontrol af den deklarerede trykstyrke.

Desuden bør man være opmærksom på Bolig- og Erhvervsstyrelsens sanktionsmuligheder over for byggevarer, som trods lovkrav ikke er CE-mærkede, idet de kan forlanges fjernet fra byggepladsen, også efter indbygning.

Sitemap