BurgerBurgerCloseClose

Vedligeholdelse

Regelmæssige eftersyn
Murværk og tegltage der er udført korrekt, kræver kun lidt vedligeholdelse. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så de skader, der kan opstå, kan blive udbedret, inden bygningens tilstand forringes. Når murerarbejde afleveres, er det derfor vigtigt, at der foreligger en vejledning i, hvorledes bygherrer og driftsansvarlige vedligeholder murværk og tegltage.

Vejledning
Vejledningen er udarbejdet i overenstemmelse med de krav, myndighederne stiller om drift af statsligt og statsstøttet byggeri og indeholder en beskrivelse af hvilke bygningsdele, der bør kontrolleres, og hvor tit dette bør gøres. Desuden gives der en vurdering af eventuelle skaders betydning, samt en beskrivelse af, hvordan en skade kan være opstået. Det kan være nødvendigt at kende skadens årsag, når den skal udbedres. Når vejledningen bruges til almindeligt eftersyn, er den første tekstspalte i hvert afsnit tilstrækkelig.

Kravene om bygningsdrift for statsligt og statstøttet byggeri er indeholdt i bekendtgøresle om kvalitetssikring af byggearbejder - bekendtgørelse nr 202 af 23/3/2000, krav, der sandsynligvis i høj grad vil smitte af på det private byggeri. Formålet med kravene er at sikre kvaliteten i nybyggeri under projektering, udførelse og drift.

Sitemap