BurgerClose

Tæthed af murværk og måling

Murværk skal udføres med fyldte fuger for at opnå tilstrækkelig tæthed over for slagregn. Bagmuren skal ligeledes udføres tæt for at bidrage til klimaskærmens tæthed iht. Bygningsreglementet.

Undervisningsmaterialer vedr. tæthedsmåling (af facaden) består af en video samt henvisninger til uddybende information, som forefindes på mur-tag.dk.

Materialet henvender sig til 2. hovedforløb, mureruddannelsen på erhvervsskolerne.

Henvisninger til uddybende beskrivelselser af tæthed på mur-tag.dk

Øvelsesbeskrivelse med introduktion til fagskolelæreren, forslag til supplerende øvelser mv. findes her.

Video om tæthedsmåling findes her.

Sitemap