BurgerClose

Skorstensafslutninger

Hovedparten af de skorstene, der bliver opført i dag, består af skorstenselementer, der fra en konsol et stykke under taget og opefter bliver skalmuret med en ½-stens vange. Da murværk i skorstene er meget udsat for slagregn, skal dette opmures med absolut fyldte fuger. Det har imidlertid vist sig, at det er vanskeligt at gøre en ½-stens vange tæt overfor slagregn, hvorfor det er meget nødvendigt, at der også her bliver indlagt et opbukket paplag, således at der ikke kan trænge vand ind i tagrummet. Paplaget bør så vidt muligt indlægges i første skifte over inddækningen.
Intet murværk er vel så udsat som en skorstenspibe, og netop derfor er det vigtigt, at afslutningen udføres bedst muligt.

Følgende krav må stilles for følgende afslutningstyper:
Betonplade:

  1. Pladen skal ligge løst på piben, således at den kan arbejde uden at ødelægge det underliggende murværk.
  2. Pladen skal ligge på et absolut vandtæt materiale.
  3. Pladen skal have fremspring med vandnæse eller være forsynet med løskant, således at piben beskyttes mod vand og tilsodning.

Iagttagelser på et stort antal skorstenspiber tyder på, at i den rigtige udførelse er den støbte betonplade med fremspring og vandnæse at foretrække.

Skorstensafslutninger
Skorstensafslutninger
Sitemap