BurgerClose

Materialer (byggesten)

Byggesten fremstilles af forskellige materialer, og de mærkes og deklareres ud fra materialet.

Der skelnes mellem følgende byggestenstyper, ud fra deres materialer:

  • Teglbyggesten i overensstemmelse med EN 771-1
  • Kalksandstens byggesten i overensstemmelse med EN 771-2
  • Betonbyggesten (med tunge og lette tilslag) i overensstemmelse med EN 771-3
  • Byggesten af porebeton i overensstemmelse med EN 771-4
  • Industribyggesten i overensstemmelse med EN 771-5
  • Natursten i overensstemmelse med EN 771-6

Endelig kan der være tale om genbrugssten af forskellige materiale. Disse vil ikke være mærket ud fra ovennævnte standard, men kan have deres egen CE-mærkning via en ETA.

Sitemap