BurgerClose

Vejledning for præfabrikerede elementer

Deklarationsordningen for præfabrikerede murværkselementer under DMUK har udarbejdet en fælles vejledning med ydelsesliste.

Vejledningens formål er at sikre, at de ydelser, som indgår i tilbudsgivning og levering af præfabrikerede overliggere, bjælker o.lign. fra Deklarationsordningens medlemsvirksomheder, kan aftales på et veldefineret grundlag.

Grundlaget for vejledningen er ydelseslisten, som beskriver alle relevante ydelser, som skal specificeres i forbindelse med bestilling af elementer, herunder bl.a.:

  • Placering (facade eller andet)
  • Eksponeringsklasse
  • Materialer, specifikationer
  • Fastlæggelse af forbandt
  • Målsatte bygningstegninger
  • Geometri
  • Opmåling/indtegning af elementer på bygningstegning
  • Specifikation af afvanding af hulmur
  • Brandkrav

I forbindelse med tilbud skal det aftales, om producenten (medlemsvirksomheden) eller kunden skal levere ydelsen, som eksempel "fastlæggelse af forbandt". Hvis producenten skal fastlægge forbandtet, er det selvfølgelig vigtigt at sikre, at producenten får de nødvendige oplysninger i tide.

Vejledningen foreligger i 2020 som et oplæg, og den kan downloades her.

Deklarationsordningen arbejder i 2020 og 2021 på at videreudvikle og implementere vejledningen. Alle kunder og rådgivere er velkomne til at anvende og implementere den ved udbud. Nye udgaver vil blive annonceret under "nyheder" på mur-tag.dk.

Siden er sidst revideret: 2020-09-08

Sitemap