BurgerBurgerCloseClose

Definitioner

Aggressivt miljø
Begrebet miljøklasser er idag erstattet af eksponeringsklasser. Se mere her.

Armeret murværk
Murværk, hvori armeringsstænger eller -net er indstøbt i mørtel eller beton, således at alle materialerne samvirker ved optagelse af laster. Uarmeret murværk er således murværk, der ikke indeholder tilstrækkelig armering til at blive betragtet som armeret murværk.

Basisstyrke
Murværks basisstyrker er de karakteristiske styrker bestemt ved standardiserede prøvningsmetoder.

Dobbeltvæg
Væg bestående af 2 parallelle vægge med den mellemliggende langsgående fuge fyldt massivt med mørtel og fast forbundet med trådbindere eller liggefugearmering, således at samvirken under belastning opnås.

Forbandt
Systematisk sammenføjning af byggesten ved forsætning af studsfuger.

Hulmur
Væg bestående af 2 parallelle masive vægge, der er forbundet effektivt med trådbindere eller liggefugearmering. Hulrummet mellem delvæggene er enten et sammenhængende hulrum eller fyldt helt eller delvis med ikke-bærende varmeisolering.
Bindere kan være trådbindere, eller især i ældre hulmure, stenbindere.

Massiv mur
Væg uden hulrum eller sammenhængende lodret fuge i sit eget plan.
Massive mure af mursten i 1/1-stens tykkelse eller mere udformes således, at der er effektiv forbindelse med sten- eller trådbindere gennem alle lodrette snit i murens plan.
Massiv mur kan være opført af byggesten med eller uden huller.

Moderat miljø
Begrebet miljøklasser er idag erstattet af eksponeringsklasser. Se mere her.

Murværk
Byggesten sammenføjet i forbandt ved brug af mørtel eller lim.

Overfladebehandling
Omfatter enhver påført belægning på eller behandling af murede overflader.
Tynde overfladebehandlinger kan foruden pudslag med tykkelse mindre end 12 mm, filtsning, sækkeskuring, vandskuring og lignende f.eks. være behandling med maling eller imprægneringsmiddel.

Passivt miljø
Begrebet miljøklasser er idag erstattet af eksponeringsklasser. Se mere her.

Skalmur
Mur anvendt som facademur, men som ikke er sammenmuret med eller bidrager til styrken af bagvæggen eller rammekonstruktionen.

Sitemap