BurgerClose

Rygninger og grater

Rygninger og grater på tage med undertag kan udføres uden henlægning i mørtel. Ved henlægning af rygning og grater i mørtel skal de gældende anvisninger følges.

Rygninger og grater i mørtel
På tage af vingetagsten anbefales følgende fremgangsmåde:

  • Rygningsstenene lægges ud med undersiden opad og spules rene med en kraftig vandstråle.
  • Inden stenene når at tørre, svummes undersiden overalt med en mørtel af cement og groft sand i blandingsforholdet 1:3, og svummelaget skal derefter hærde uden udtørring i mindst 1 døgn. Stenene må altså tidligst lægges op dagen efter svumningen.
  • Renden mellem lægterne i kippen lukkes ved indlægning af murstensstumper (fortrinsvis petringer). Over murstensstumperne opfyldes med mørtel til en sådan højde, at der bliver plads til så meget henlægningsmørtel, at rygningsstenen kan trykkes på plads deri og rummet under den fyldes helt.
  • Rygningsstenene lægges normalt i mørtel KC 35/65/650, eller en stærkere mørtel afhængig af miljøpåvirkningen. Stenen trykkes på plads, således at fugen mellem den og den lige lagte fyldes. Stenen skal trykkes så langt ned, at fugetykkelsen i overlapningen bliver den mindst mulige.
  • Mørtlen renskæres et par timer efter oplægningen. Hvis der skal efterfyldes, skal der anvendes samme mørtel, som den rygningen blev lagt i, og arbejdet skal udføres hurtigst muligt og i hvert fald samme dag.
    De frie mørtelflader på siderne skal stå med en let skråning indad, og såvel de langsgående kanter på stenene som de buede kanter ved overlapningen skal renskæres effektivt, så det forhindres, at der ledes vand ind i mørtelpuden. Når dette arbejde er afsluttet, bør stenene dækkes med våde sække, hvis der er fare for hurtig udtørring.
    Arbejdet bør ikke udføres i regnvejr eller i perioder, hvor der kan forventes frost. <small>(Ref. Tegl 36)</small>

I tagflader med falstagsten skal rygninger og grater altid udføres som mørtelfri.

Rygninger og grater

Eksponeringsklasse

MX3.2-MX5

MX2-MX3.1

MX1

Tegltage:

- lægning af tagsten og rygningssten

KC 35/65/650
KKh 20/80/475

- understrygning

KC 60/40/850
KKh 50/50/575

- overstrygning

KC 35/65/650

Sitemap