BurgerClose

Tegltagsten

Afskalninger

Afskalninger fra tagsten i store flager
Tagsten med store afskalninger udskiftes. Det bør undersøges, om taghældningen og ventilationsforholdene er i orden. Afskalninger er ofte fremkaldt af frost på tidspunkter, hvor der har været et stort vandindhold i teglmaterialet.

Kraterformede afskalninger fra tagsten
Fremkommer normalt inden for de første 1-2 år efter opførelsen. Afskalningerne har normalt ingen væsentlig betydning for tagstenenes videre holdbarhed. Afskalningerne er normalt fremkaldt af kalkkorn i teglmassen (kalkspringere) i forbindelse med, at disse er blevet tørlæsket. Oftest ses rester af kalkkorn i bunden af arret.

Revner

Korte, fine revner i tagsten har normalt ingen væsentlig betydning for holdbarheden. Lange, næsten gennemgående revner i tagsten kan derimod medføre en deling.

Ofte er revner i tagsten opstået under produktionen.

(Vejledning i vedligeholdelse af murværk og tegltage, juli 1991, Side 14)

Sten, bindere, m.m.

Knækkede sten
Knækkede sten udskiftes. Skyldes ofte personers færdsel på tagfladen eller lange revner i tagstenene som foran nævnt. Kan også opstå, hvor der anvendes en for stærk under- eller overstrygning.

Nedblæste eller forskubbede sten
Stenene lægges på plads og bindes i henhold til forskrifterne. Skyldes ofte, at bindingen af stenene ikke er i orden, eller at lægteafstanden og dækbredden ikke er i orden.

Defekte tagstensbindere
Der isættes nye bindere. Der kan være tale om rusttærede bindere eller bindere, der er deformerede eller fejlmonterede, således at de ikke giver en tilstrækkelig fastholdelse.

Fugtige spær, skotrendebrædder mv.
Det undersøges, om tagbelægningen og skotrenderne er tætte og om udluftningsforholdene er i orden. En vedvarende, kraftig opfugtning kan medføre, at træværket bliver angrebet af råd eller svamp. (Vejledning i vedligeholdelse af murværk og tegltage, juli 1991, Side 14)

Biologisk vækst

Begroninger
På murværk, tegl- og betontage er det helt almindeligt at finde begroninger i større eller mindre omfang. En undersøgelse *) udført af Teknologisk Institut og Københavns Universitet har identificeret ikke mindre end 26 forskellige arter af laver, 5 arter af alger, 8 arter af mosser og 3 arter af svampe på murværksmaterialer, tegl- og betontagsten. Generelt giver begroninger ikke risiko for skader, der kan have indflydelse på materialernes konstruktive levetid.

Afrensning eller ej
Faktisk ses der ofte større skader på materialerne foranlediget af den afrensning, der gennemføres for at fjerne begroningerne. Undtaget er dog de tilfælde, hvor begroning kan medvirke til dårlig vedhæftning og afskalning af overfladebehandlinger, eller hvor kraftige mospuder på tage kan give mulighed for indtrængning af vand.

Det er en almindelig opfattelse, at væksten holder på fugten og kan være skyld i skader, men det er ikke rigtigt. Sammenligninger at sten med hhv. kraftig og let vækst viser, at fordampningen faktisk er hurtigere fra sten med kraftig vækst.

*): Miljøprojektnr 784, Miljøstyrelsen, 2003 "Renere Teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage", Forfattere: Frambøl, Charlotte; Hansen, Helge; Østergaard, Jens; Koch, Anne Pia; Jacobsen, Tommy; Balschmidt, Line; Søchting, Ulrik

Sitemap