BurgerClose

Projekt: Forventningsafstemning

"Forventningsafstemning" handler om at fastlægge de visuelle udfaldskrav i samarbejde med bygherren. Det handler ikke om tekniske krav, men æstetik, og målet er at minimere kostbare tvister, som skyldes bristede forventninger.

D. 1. august startede projektet "Forventningsafstemning", ledet af Teknologisk Institut, med det formål at udvikle et visuelt værktøj til forventningsafstemning.
Formålet er at undgå kostbare tvister om forventningerne til murværkets færdige udseende - lige fra mørtelrester, misfarvninger, farveforskelle til mindre skår og revner i sten og fuger.

Målgruppen for værktøjet er alle aftaleparter inden for murerfaget:

  • Bygherrer, offentlige såvel som andre professionelle og private huskøbere
  • Udførende såsom entreprenører, murermestre, typehusfirmaer
  • Rådgivere såsom bygherrerådgivere, arkitekter, ingeniører, tilsynsførende
  • Leverandører, herunder mørtelproducenter, teglproducenter

Projektet er bl.a. støttet af Grundejernes Investeringsfond, DANSKE TEGL - Kalk og Teglværksforeningen af 1893, DI Dansk Byggeri Murersektionen og 3F – Fagligt Fælles Forbund via MURO. Desuden bidrager målgruppen ved at investerer timer i at udvikle og kommentere værktøjet.

Projektet går nu ind i sin sidste fase. Virksomheder, som har deltaget i projektet, vil afprøve første version af værktøjet.

Siden er opdateret: 2023-01-12

Sitemap