BurgerClose

Fugning

Fremgangsmåde

Fuger i teglstensmurværk skal udføres, så deres holdbarhed sikres over for de påvirkninger, de vil blive udsat for i henhold til miljøvurderingen. Det skal dokumenteres, at den aktuelle udførelsesmåde blandt andet opfylder holdbarhedskravet. Dokumentationen skal baseres på tilgængelige langtidserfaringer eller accelererede forsøg.

Vejledning om mørtelvalg, fugetyper og udførelse er samlet i afsnittet "Fuger i murværk" som findes her.

Sitemap