BurgerClose

Specialmørtler

Specialmørtler er i denne sammenhæng defineret som mørtler, der er fremstillet til et specielt formål, og altså normalt ikke anvendes som opmurings- eller pudsmørtler i almindelig forstand.

Gipsmørtel

Gipsmørtel og gipskalkmørtel dækker over et stort antal mørteltyper, hvor gips indgår som bindemiddel. Den brændte gips afbinder ved at optage krystalvand, og under denne proces udvider gipsen sig.

Gipsmørtlerne adskiller sig således fra de fleste andre mørtler, der svinder under hærdningen, og gipsmørtlernes revnedannelser er minimale. En del gipsmørtler er uden sand, der nedsætter mørtlens styrke.

Syrefast mørtel

Syrefast mørtel er oftest silikatmørtel eller plastmørtel. Silikatmørtel fremstilles af metaloxider og vandglas, og kaldes derfor ofte også vandglasmørtel.

Ved hærdningen dannes der metalsilikater, som er modstandsdygtige mod alle syrer med undtagelse af flussyre. Plastmørtel kan fremstilles ved at anvende f.eks. furan, polyester mv. som bindemiddel og sædvanligvis kvartssand som tilslagsmateriale.

Plastmørtlerne er mere "plastiske" end silikatmørtlerne og kan derfor bedre følge bevægelser i bygningskonstruktionerne. De anvendes som lægningsmørtel for fliser i industrilokaler, hvor der er fare for syrespild eller syredampe.

Ildfast mørtel

Ildfast mørtel anvendes til muring af ildsteder og skorstene. Ildfaste mørtler forhandles som fabriksfremstillede tørmørtler under forskellige handelsnavne. I de fleste tilfælde består de ildfaste mørtler af ildfast ler, som eventuelt er blandet med chamotte, kvartsit eller almindeligt sand.

Brandbeskyttende mørtel

Brandbeskyttende mørtel er en mørtel med et lavt varmeledningstal. Det kan være en gipsmørtel med sand af ekspanderede og meget lette mineraler som perlit og vermiculit som tilslagsstof.

Ved opvarmning afgiver gipsen krystalvand, og ekspanderingen af mineralkornene kan genoptages, hvilket medfører en yderligere sænkning af rumvægten og varmeledningstallet. Brandbeskyttende mørtel anvendes især til at beskytte bærende stålkonstruktioner.

Strålingsbeskyttende mørtel

Strålingsbeskyttende mørtel er en specialmørtel, der kan beskytte mod radioaktiv stråling af ringe intensitet. Den strålingsbeskyttende mørtel anvendes til pudslag som tillæg til andre strålingsbeskyttende lag.

Strålingsbeskyttende mørtel kan være en cementmørtel med tilslag af baryt (tungspat, bariumsulfat). En sådan mørtel bliver meget tung, og densiteten kan være omkring 4000 kg/m3.

Akustisk mørtel

Akustisk mørtel er pudsmørtel med øget porøsitet, således at pudslagets lydabsorption er forbedret. Akustiske mørtler er mørtler med gips, cement eller kalk som bindemiddel og med meget lette og porøse tilslagsmaterialer som f.eks. savsmuld, perlit, vermiculit og pimpsten.

Flisemørtel

Flisemørtel er specialmørtel til opsætning af keramiske vægfliser. En almindelig type består af cement, stenmel og kasein, hvorved mørtlen bliver mere klæbrig og smidig. Andre flisemørtler indeholder plast som bindemiddel.

Flisemørtel er i praksis afløst af en række fliselime.

Murlim

Murlim er en specialmørtel til sammenlimning af mursten og murblokke - specielt af porebeton - i stedet for opmuring i en gængs mørtel. Den almindeligste murlim ligner flisemørtel. Andre typer har plastbindemiddel. Vandglas med filler anvendes også som murlim.

PVA-mørtel

PVA-mørtel er en mørtel med både PVA og cement som bindemiddel. Afbundet PVA-mørtel er elastisk, har god slidfasthed og god vedhængningsevne til underlaget. Ikke alle PVA-mørtler er dog lige sikre over for vandpåvirkning.

PVA-mørtel har tidligere været anvendt en del som slidlag på beton, men på grund af den relativt høje pris anvendes PVA-mørtlen nu kun i en række mere specielle tilfælde, hvor der stilles særlige krav til vedhængningen eller slidstyrken.

Plastmørtel

Plastmørtel er mørtel, hvor bindemidlet alene er plast. Plastmørtel anvendes til tynde ud- og indvendige pudslag og som de tidligere omtalte syrefaste mørtler.

Plastmørtel har bindemiddel af f.eks. PVA, akryl, polyester eller epoxy og tilslag af skærvesand, eventuelt med iblanding af pigment.

Mørtler, hvor der som bindemiddel er anvendt visse typer af gummi (elaster), henregnes også blandt plastmørtlerne.

Sitemap