BurgerClose

Tæthed af bagmur - projektserie

Teknologisk Institut, Murværk, har haft en projektserie i gang med det formål at eftervise, at bagmur af murværk kan anvendes, når kravene omkring bygningers tæthed skærpes som følger:

  • 2010: (≤ 1,5 l/s pr. m2)
  • 2015: (≤ 1,0 l/s pr. m2)
  • 2020: (≤ 0,5 l/s pr. m2)

Kravet for passivhuse ligger på ca. ≤ 0,35 l/s pr. m2 og er således skærpet ift. bygningsreglementets 2020-krav.

Der er udført murfelter a ca. 1 kvm med forskellig mure- og fugeteknikker samt med og uden tyndpuds. Murfelterne blev testet for lufttæthed i laboratoriets vinduesprøvestand. Det blev herved eftervist, at murværk (uden gennembrydninger i form af installationer) kan opnå fornøden tæthed til at kunne anvendes som bagmur ift. de skærpede tæthedskrav (uden overfladebehandling), når nedenstående sikres:

  • at studsfuger fyldes korrekt under opmuringen (bedst med slåede studser)
  • at fugerne er tætte og ikke blot ser sådan ud!
  • at der ikke er opstået revner ved, at mursten flyttes, efter mørtlen er suget død

Disse forhold er også relevante for facadens tæthed over for slagregn

Efterfølgende er nogle typiske løsninger blevet beskrevet og testet for tæthed. De 3 løsninger, som testes for lufttæthed, er følgende:

  • Træbjælke der gennembryder murværket (f.eks. i etagedæk, der hviler af på bagmur)
  • Væg med elinstallationer – med forskellige tætningsløsninger
  • Akustiksten med dampspærre, således at løsningen kan anvendes i bagmuren

Herudover beskrives og vejledes omkring almindelige løsninger.

Projektets konklusion er, at blankt- og tyndpudset murværk med de rette teknikker og kombination af materialer kan anvendes i både BR 2020 og passivhusbyggeri.

Væggene med de afprøvede gennembrydninger viser, at korrekt monterede indbygningsdele kun i meget begrænset omfang forringer lufttætheden i forhold til murværk uden gennembrydninger.

SE/DOWNLOAD HELE RAPPORTEN VEDR. TÆTHED AF BAGMUR HER

Sitemap