BurgerClose

Armering til murværk

Armering til murværk

Hvor stænger eller armeringssystemer sædvanligvis af stål er indstøbt i mørtel eller beton, samvirker alle materialer ved optagelse af påvirkninger.

Armeringssystemer , præfabrikeret liggefugearmering, er præfabrikerede gitre bestående af mindst 2 parallelle tænger forbundet med en påsvejst diagonal eller retvinklet gitterudfyldning. Systemerne anvendes i liggefuger og skal være i overensstemmelse med EN 845-3.

Armering til murværk

Armeringsstænger til indmuring eller indstøbning skal specificeres i henhold til EN 10088.

Armeringsstål kan være glat eller ribbet (høj vedhæftning) og svejseligt.

Armeringsstængers karakteristiske styrke, fyk, skal være i overensstemmelse med anneks C i EN 1992-1-1. Detaljerede oplysninger om armeringsståls egenskaber kan findes i EN 1992-1-1.

Varemeudvidelseskoefficienten kan antages at være 12·10-6 K-1. Forskellen mellem denne værdi og værdien for omgivende murværk eller beton kan normalt lades ude af betragtning. (ej i MHB)

Korrosionsfasthed og eksponeringsklasser

Armeringsstænger og -systemer i murværkskonstruktioner som er i kontakt med mørtler, skal overholde krav til materialer eller korrosionsbeskyttelse som angivet i tabellen nedenfor.

Alternativt kan armeringsstænger og armeringssystemer omstøbes med beton.

Sammenhæng mellem eksponeringsklasse, cementmængde i udstøbningsmørtel samt dæklagstykkelsen ses i tabel i afsnit 4.3.3 i EN 1996-1-1.

Forklaring til tabel:
U: Ubegrænset brug af materialet i den anførte eksponeringsklasse
R: Begrænset brug; generelt anbefales brugen ikke i eksponeringsklassen.
X: Materiale, der ikke anbefales til brug i denne eksponeringsklasse.

Armering til murværk

Materiale

MX1

MX2

MX3

MX4

MX5

Sort stål, varmgalvaniseret med en minimumstykkelse på 70 µm

U

X

X

X

X

Austenitisk rustfast stål (molybdæn-chrom-nikkel-legering) iht. EN 10088

U

U

U

U

R

Austenitisk rustfast stål (chrom-nikkel-legering) iht. EN 10088

U

U

U

R

R

Sitemap