BurgerClose

Styrkeparametre i murværk. Valg af mørtel.

Mørtel i bærende murværk

Til bærende konstruktioner vælges mørtel i overensstemmelse med de statiske påvirkninger, konstruktionerne udsættes for, hvilket vil sige, at der vælges en mørtel, som kan modstå de tryk- og bøjningspåvirkninger, murværkskonstruktionerne udsættes for.

Vær opmærksom på, at styrker er afhængige af korrekt hærdningsforløb for mørtel og at styrkerne således først opnås når dette er tilfældet.

Styrkeegenskaber for funktionsmørtler skal deklareres af producenten. Styrkeegenskaber for receptmørtler (4 typer kalkcementmørtel) er defineret i DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014 sammen med en række betingelser for mørtlens fremstilling og delmaterialer.

Styrkeparametre for teglstensmurværk er samlet og kan læses/downloades ved at klikke her.

Værdierne er beregnet/indsamlet fra:

  • Murværksnormen: EN 1996-1-1
  • Supplerende information til normen: DS/INf 167
  • TEGL 24 (pjece fra KT93)
  • Deklarerede værdier for funktionsmørtler
  • Deklarerede værdier for murværk opmuret med bestemte kombinationer af tegl/mørtel
Sitemap