BurgerClose

Trådbindere

Trådbindere, der anvendes i aggressivt og moderat miljø, skal være korrosionsfaste.

Varmforzinkede bindere må kun anvendes i passivt miljø, og må ikke bukkes eller rettes ud af hensyn til risiko for beskadigelse af forzinkningen.

Se mere under materialer, her.

For trådbindere skal det tilstræbes, at bindernes frie del bliver retlinede. Det følger heraf, at bindere, der på forhånd placeres i bagvæg, skal anbringes nøjagtigt og under præcis hensyntagen til skiftegangen i formuren.

Det skal sikres, at der ikke via bindere kan ledes vand fra formur til bagvæg. Dvs. retlinede og parallelle bindere med fald fra bagmur til formur er acceptable. Bindere med drypbøjning tillades kun anvendt, når de fra fabrikkens side er fremstillet med drypbøjning, og den deklarerede bæreevne iht. Ydeevnedeklarationen er tilstrækkelig jf. kravene i projektmaterialet. En drypbøjning giver væsentlig svækkelse af binderens bæreevne.

Ombukkede trådbindere i f.eks. præfabrikerede bagvægselementer skal rettes ud under overholdelse af de tolerancer, som er angivet i projektmaterialet.

Ved udretning af bøjede bindere i præfabrikerede bagmurselementer og ved indmuring af bindere skal det tilstræbes, at bindernes frie del bliver retlinede og parallelle.

Ved bukning af bindere skal bukkeradius være større end 1,5 gange bindernes diameter.

Bindere skal være udformet og monteret således, at deklarerede indmuringslængder og dæklag er overholdt.

Ved montering af bindere skal leverandørens anvisninger vedr. mindste forankringslængde og fri binderlængde overholdes.

Sitemap