BurgerClose

Tærede trådbindere

De fleste murede ydervægge i Danmark indeholder murbindere. De sørger for, at formuren hænger sammen med resten af bygningen. Binderne kan enten være faste stenbindere eller trådbindere.

Siden 1984 har der været krav om, at trådbindere skal være af et korrosionsfast materiale, f.eks. rustfrit stål. Men før 1984 har man i mange tilfælde brugt trådbindere, som kan korrodere. Hvis dette er sket, kan der være fare for nedstyrtning.

 

Undersøgelse af nedstyrtningsfare og vejledning i eftermontering af nye bindere
En kort vejledning i håndtering af problemet findes i nedenstående folder.

Anvisning 211 fra Statens Byggeforskningsinstitut forklarer, hvordan man undersøger sikkerheden for mure med trådbindere, og hvad der skal til for at bringe sikkerheden i orden.
Anvisningen kan downloades som pdf-filen nedenfor.

Folder

Teknologisk Institut, Murværk har i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut udarbejdet en 2 siders folder om nedstyrtningsfare ved murværk, der bl.a. beskriver, hvad en bygningsejer skal være opmærksom på.

Hent folder som PDF

Sitemap