BurgerClose

Forskydningsstyrke

Murværks karakteristiske begyndelsesforskydningsstyrke fvko kan bestemmes ved prøvning iht. EN 1052-3.

Forskydningsstyrken kan ifølge DS/EN 1996-1-1:2006 bestemmes ud fra typen af byggesten, mørtlens styrkeklasse og fugetypen.

I DS/INF 167 angives endvidere en sammenhæng mellem den karakteristiske friktionskoefficient og begyndelsesforskydningsstyrke, med angivelse af tabelværdier for samme.

Forsøg har vist, at fvko ≥ fxk1 , således at forskydningsstyrken på den sikre side kan regnes lig basisbøjningstrækstyrken om liggefugen.

Sidst opdateret: 2022-03-31

Sitemap