BurgerClose

Materialer til fugtisolering

Membraner

Membraner skal være CE-mærkede iht. EN 14967 for bitumenbaserede produkter (murpap) eller EN 14909 for plastbaserede produkter (murfolie). Alle membraner skal være alkalibestandige.

Erfaringsmæssigt kan fugtspærrende membraner med nedenstående egenskaber anvendes i murværk (opdelt i krav til bitumenbaseret og plastbaseret):

Materialer til fugtisolering

Membraner skal være CE-mærkede iht. EN 14967 for bitumenbaserede produkter eller EN 14909 for plastbaserede produkter. Alle membraner skal være alkalibestandige.

Bemærk at nogle leverandører af murfolier kræver et mørteludligningslag for at udligne ujævnheder og for at forhindre, at murfolien perforeres.

Plastprofilrende

Plastprofilrender (TB-render) leveres i standardlængder relateret til tegloverligger-længder, med krævede overlængder. Der må således ikke udføres samlinger i plastprofilrender.

Ved anvendelse af plastprofilrender kan bæreevnen beregnes for en teglbjælke, hvor
H = murhøjden, hvorefter den fundne bæreevne reduceres med 10%.

Dette gøres i praksis ved at reducere kohæsionen Ck med 10%.

Materialer til fugtisolering
Sitemap