BurgerClose

Tærede murbindere

Med tærede murbindere er der risiko for nedstyrtning af skalmure. Som udgangspunkt kan der være en risiko i fl eretagers bygninger opført før 1969 samt bygninger i to etager opført i perioden 1969–85. I reglen ser man bort fra en-etages bygninger, da en evt. nedstyrtning sjældent vil medføre en sikkerhedsrisiko p.g.a. den lille højde.

Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut, Murværk har udarbejdet en pjece om emnet.
Pjecen er udarbejdet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond og kan downloades her.

 

 

Sitemap