BurgerClose

Principper for afdækning

Partielafdækninger er de afdækninger, der løbende bør foretages under byggeprocessen.

Den del af processen, hvor murværket udsættes for store vandmængder, er under opmuring, og det er ligeledes under opførelsen, at der er forskellige behov for afdækning af forskellige konstruktioner for at undgå misfarvninger etc.

    Et væsentligt succeskriterium for, at et partielt afdækningssystem bliver en succes, er, at det er let anvendeligt.

    De viste metoder for afdækning mod nedbør gælder under normale vejrforhold, hvor afdækningen skal sikre det nyopførte murværk mod regn. Det anbefales at vurdere vejrforholdene, og såfremt der varsles kraftig regn med blæst, bør de nyopførte murflader, hvor der er risiko for slagregn, afdækkes i deres fulde højde.

    Sitemap