BurgerClose

Efter afsluttet opmuring

Hvis murværket færdiggøres inden tagkonstruktionen monteres, er det nødvendigt med et midlertidigt afdækningssystem, som kan beskytte murværket i perioden fra opmuringen er færdiggjort, til tagkonstruktionen er tæt, og afløbene fra taget udført.

Perioden fra tømrerne starter på tagkonstruktionen, til taget er tæt, er kritisk, idet det ofte ses, at tømrerne fjerner afdækningen ved opstart, og murværket derfor står uafdækket, frem til taget er tæt.

Et afdækningssystem som kan bibeholdes under montage af taget, er en klar fordel.

Afdækningsmetode
Når murværket i facaden er færdiggjort, monteres en afdækning af kraftig, diffusionsåbent undertag, som angivet på nedenstående tegning. Membranen afsluttes med en lægte med drypkant. Når tagkonstruktionen er færdiggjort, skæres afdækningen af ved kanten af murværket, og den midterste del af afdækningen forbliver i konstruktionen.

Membranen klæbes til overkant mur (punkt 1), således at vand i den endelig konstruktion ikke kan trænge under membranen, og ved afslutning af krydsfinérplade monteres en fuge.

På bagmuren klæber tømreren inden montage af tagrem en strimmel dampspærre oven på afdækningen, som senere tapes sammen med dampspærren fra loftet.

Efter afsluttet opmuring

Angivelser på tegningen:

  1. Diffusionsåben banevare af undertag
  2. Klæbning både over og under undertaget
  3. Skråt skåret spærende
  4. Samlingen udføres tæt vha. klæbning, da den gennembryder bygningens tæthedsplan

Parallelle tage
Isolering af tagkonstruktionen bliver i dag ofte udført ovenfra ned på dampspærren. I praksis giver dette et problem ved tagkonstruktioner udført som parallelle tage, hvor regnvand løber ned af dampspærren og ned i bagmur/hulmur. Nedenstående viser en løsning, hvor dampspærren er åbnet ved tagfoden, og hvor vandet opsamles af midlertidigt ophængt presenning, som leder vandet ned i tragt og videre i en afløbspose.

Efter afsluttet opmuring
Sitemap