BurgerClose

Afvanding fra undertag

Er undertag monteret inden opmuring af skalmuren, kan undertaget anvendes som en integreret del af afdækningssystemet ifm. opmuringen. Uanset er det vigtigt at undga, at undertaget leder vand ned over skalmuren.

Hvis bygningen er uden tagudhæng, kan der ved nederste lægte ved tagfoden monteres en vandret bane undertag, som afsluttes med en lægte. Systemet skal nå ca. 0,5 meter ud over sidens ende ved gavlene. Denne bane kan under opmuringen hænge ud over det nyopførte murværk. Når opmuringen er færdig, kan lægten drejes rundt og fastgøres oven på nederste lægte og derved danne en kombineret ”tagrende” og afdækning af murværket.

Samme løsning kan anvendes, hvis der tale om en tagkonstruktion med udhæng. Se nedenstående figurer.

Afvanding fra undertag

Ovenstående figur viser en situation under opmuring af formuren, hvor en bane undertag løber på tværs af spærretningen. Afvandingen foretages ved gavlenderne, hvor banen er ført ud over gavlen.

Figuren herunder viser afdækning med en bane undertag. Efter formuren er opført, lægges banen af undertag ned over murværket, således dette er beskyttet, indtil fodplade, tagrender etc. er monteret.

Afvanding fra undertag

Opdateret 2021-02-16

Sitemap