BurgerClose

Afdækning generelt

Alt murværk, der er under opførelse og endnu ikke færdigt, skal ved pauser eller afbrydelser i arbejdet og dagligt ved arbejdstids ophør afdækkes for at forhindre fugt- og frostskader.

Afdækning kan foretages med armeret plastfolie eller presenning fastgjort til lægter og lagt ind over/hen over det uafsluttede murværk, så vand ikke kan trænge ind i – men i stedet ledes bort fra – murværket. Se eksempel på figuren nedenfor.

Flere eksempler på afdækninger kan ses i pjecen ”Afdækning af murværk og materialer”, 2014, som findes her.

Vejledningen i denne pjece er murerfagets anvisning på korrekt afdækning hele året og er godkendt af Dansk Byggeri, 3F og Kalk- og Teglværksforeningen af 1893.

I nedbørsrige perioder og ved arbejde med særligt fugtfølsomme konstruktioner eller materialer kan totaloverdækning af igangværende arbejder og arbejdsområder være nødvendig.

Vær opmærksom på vejrudsigt og muligheden for skybrud - hele året.

Afskærmning

Opstilling af læskærme kan forhindre en for hurtig afkøling af materialer og murværk.

 

Afdækning generelt
Sitemap