BurgerClose

Facademur med luftspalte /materialeadskillelse

Facademur (skalmur) kan opføres med eller uden et ventileret, materialeadskillende hulrum mellem facademuren og isoleringslaget. Se figuren nedenfor.
I ydervægge, der er udført som isolerede hule mure, har åbne studsfuger ingen ventilerende effekt, medmindre der etableres en fri spalte (svarende til minimum 30 mm) mellem formur og isolering.

Når facaden opmures uden mekanisk sikring af en fri spalte som beskrevet, kan mellemrummet mellem formur og isolering ikke regnes ventileret. Der er ikke krav om at studsfuger skal udkradses ved soklen – indtrængende vand kan drænes ud via den nederste liggefuge.

Når facaden opføres med ventileret materialeadskillelse, skal følgende sikres:

  • Ventilerede hulrum skal have en effektiv bredde på mindst 30 mm. (Vær opmærksom på ekspandering af isoleringsmateriale – det anbefales at projektere hulrummet på 40 mm, for at tillade tolerance på 10 mm)
  • Isoleringen skal fastholdes effektivt mod bagmuren med ”citronskiver”, for eksempel med murbindere, som er beregnet til dette.
  • Bagmuren skal være lufttæt. I modsat fald må der anvendes vindspærre for at undgå luftstrømning i isoleringen.
  • Det skal sikres, at mørtelspild ikke fylder ventilationsspalten op. Der findes i dag forskellige produkter, som kan opsamle mørtelspild så hulrummet ikke blokeres, benævnt f.eks. mørtel opsamlings enhed.
  • I forbindelse med opmuringen skal der være fokus på at have den rette mørtelmængde på skeen og anvende den rette opmuringsteknik for at mindske mørtelspild.
  • Der skal udkradses studsfuger ved sokkel og tag, samt over og under alle fugtspærrer, som gennembryder facaden, dog ikke ved vinduer/døre.

Der bør samtidig være øget fokus på at sikre en plan bagvæg med fyldte fuger, når der åbnes for ventilering.
Bemærk også, at ved beregning af konstruktionens varmetab efter DS 418, skal der tages hensyn til det ventilerede hulrum (§6.4.2 og §6.4.3 om ventilerede hulrum), idet der skelnes mellem ”svagt ventilerede” og ventilerede hulrum.

Se mere om baggrunden for at vælge ventileret facademur her.

Facademur med luftspalte / materialeadskillelse

Princip for ventileret facademur. Ventilationsspalten bør være mindst 30 mm effektivt. Mørtelstop er ikke vist. Husk at der skal være åbne studsfuger (pos. 98) både over og under evt, fugtspærre, dog ikke ved vinduer/døre.

Sidst opdateret: 2021-03-25

Sitemap