BurgerClose

Vandgennemtrængelighed

Murværk kan ikke forventes at være fuldstændig tæt ved påvirkning af kraftig slagregn. Der findes ikke et specifikt krav til tæthed af facademurværk, men et implicit krav er at kontaktarealet mellem mørtel og mursten skal være 85% i normal kontrolklasse.

Forskning viser en sammenhæng mellem mørtlens vedhæftningsstyrke og murværkets tæthed mod slagregn. Vedhæftningsstyrken er særligt afhængigt af friskmørtlens konsistens, hvor der opnås størst vedhæftning ved forsøg, hvor friskmørtlens er blandet forholdsvis lind.

Murværket skal og kan udføres med fyldte fuger, uanset hvilket murerteknik der anvendes.

Murerteknisk opnås den største tæthed af murværk ved at mure med slåede studsfuger, hvor mørtlen slås på enden af murstenen inden indmuring – i modsætning til skubbet studsfuge, hvor mørtlen udlagt på murværket skubbes op og danner studsfugen.

Hvis f.eks. mørtlens vandholdeevne er ringe og stenenes sugeevne stor, vil mørtlen miste sin plasticitet så hurtigt, at sammenhængen mellem sten og muremørtel ophæves i forbindelse med indmuringen i murværket.

Hvis f.eks. mørtlens vandholdeevne er ringe og stenenes sugeevne stor, vil mørtlen miste sin plasticitet så hurtigt, at sammenhængen mellem sten og muremørtel ophæves i forbindelse med indmuringeni murværket.

Man kan ikke gå ud fra, at en studsfuge, der ikke er tilstrækkelig fyldt med muremørtel, kan gøres regntæt ved en almindelig fugning, af flere grunde: Det er vanskeligt at fylde fugen i hele dybden og at opnå tilstrækkelig vedhæftning mellem mørtel og sten, og det er desuden ikke er muligt at komprimere fugemørtlen tilstrækkeligt, hvis studsfugen er delvis tom.

Sitemap