BurgerClose

Konsekvens- og kontrolklasser

Konsekvensklasser (tidl. Sikkerhedsklasser)

En konstruktion skal dimensioneres og udføres, så den i den forventede levetid ved korrekt anvendelse og vedligehold med en given sikkerhed kan modstå de laster, den beregnes udsat for. (DS/EN 1990:2007 Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner)

På basis af en vurdering af bygningstype og formål og af, hvordan en konstruktion vil indgå i en given bygning, placeres konstruktionen i Konsekvensklasse. På baggrund heraf dimensioneres, så konstruktionen lever op til klassificerede minimumskrav til sikkerhed.

De fleste konstruktioner placeres i normal konsekvensklasse (CC2). Følgende eksempler kan tjene til vejledning for, hvilke konstruktioner der typisk placeres i andre konsekvensklasser (DS/EN 1990 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner):

Lav konsekvensklasse (CC1)

  • 1- og 2-etagesbygninger med moderate spændvidder, hvor der kun lejlighedsvis kommer personer, fx lagerbygninger, skure og mindre landbrugsbygninger.
  • Sekundære konstruktionsdele, fx skillevægge, vindues- og døroverliggere og beklædninger.

Høj konsekvensklasse (CC3)

  • Bygninger i flere etager, hvor højde til gulv i øverste etage er mere end 12 m over terræn, såfremt de ofte benyttes til ophold for personer, fx til bolig eller kontor.
  • Bygninger med store spændvidder, såfremt de ofte benyttes af mange personer, fx til koncert, sport, teater eller udstilling.

Kontrolklasser

Murværkskonstruktioner skal udføres iht. specifikationer for kontrolklasserne lempet, normal og skærpet (DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014). Kontrolklasse vælges i forbindelse med vurdering af partialkoefficienter; dvs i forbindelse med dimensioneringen af bærende konstruktioner ved hjælp af regnestørrelsen ’partialkoefficient’, hvorved sandsynligheden for konstruktionssvigt minimeres. Hermed menes, at murværk som forventes belastet meget skal udføres, så det lever op til kravene i skærpet klasse – murværk, som forventes belastet i mindre grad, skal udføres, så det lever op til kravene i lempet klasse osv.

Konstateres det ved forskriftsmæssig udførelseskontrol og dokumentation, at murværket ikke lever op til kravene i den valgte kontrolklasse, skal resultaterne af kontrollen danne beslutningsgrundlag for indgriben.

Sitemap