BurgerClose

Tilladelig nedbøjning for teglbjælker

Der er ingen normmæssige krav til tilladelige nedbøjning for teglbjælker.

Derfor kan et bud på tilladelig nedbøjning for teglbjælker være følgende:

 

I. Max nedbøjning δ = 1/400 (af lysningsvidden - svarende til max værdi for andre konstruktionsnormer)

Dog max = 10 mm (Iht. regler fra DI Byggeri: ”Tolerancer.dk”)

II. Teglbjælker, hvorunder der monteres vinduer = 6 mm (svarende til ½ fugebredde)

III. Teglbjælker, der er integreret med det øvrige murværk ved vederlaget, må ikke have en rotation i enderne, der medfører revner

IV. Teglbjælker hvorpå der senere skal opmures, må ikke undergå en deformation, der medfører revner over bjælken efter opmuring

Sitemap