BurgerClose

Sålbænke

Det er meget store vandmængder, der under slagregn passerer en sålbænk, og skal misfarvninger, fugtskader og frostskader undgås, skal sålbænke udføres med fald, med fremspring og med vandnæse.

Endvidere skal den føres ind i murværket ved falsene, idet det her er yderst vanskeligt at skabe en fuge, der forbliver tæt, og det gælder, hvad enten der anvendes en speciel fugemasse eller mørtel. Dette gælder i særlig grad, hvis der anvendes materialer til sålbænken med anden varme- og fugtudvidelse end murværk (f.eks. har beton og metaller en meget større varmeudvidelse end murværk). Er sålbænken af tynde gulvklinker eller af teglsten (f.eks. i form af rulskifte), er det absolut nødvendigt, at fugerne er fyldte og med fald, samt at der anvendes en cementholdig mørtel.

 

Rulleskifte

Rulleskifte

Vindue, lodret snit - sålbænk i rulleskifte

1: Tegl i formur
2: Tegl i bagmur
43: Rulskiftesålbænk
44: Vindue
60: Isolering
70: Trådbinder
80: Fugtspærre, fastholdt til bagmuren

Betonsålbænk

Betonsålbænk

Vindue, lodret snit. Betonsålbænk.

1: Tegl i formur
2: Tegl i bagmur
43: Betonsålbænk
44: Vindue
60: Isolering
70: Trådbinder
86: Glidelag (f.eks. pap)
118: Elastisk fuge mellem glidelag. Den elastiske fuge skal udføres hele vejen rundt om betonsålbænk. Dette er ikke vist på tegningen.

Sålbænk i metal

Sålbænk i metal

Vindue, lodret snit - sålbænk i metal

1: Tegl i formur
2: Tegl i bagmur
39: Mørtelpude eller tilskåret mursten med afretning
43: Metalsålbænk/endebund med inddækning
44: Omrids vindue
47: Klæber
60: Isolering
70: Trådbinder

På grund af temperaturbetingede bevægelser kan den viste løsning kun anbefales ved sålbænke med længde på maksimalt 1,2 meter. Ved større længder skal der tages hensyn til forskelle i fugt- og temperaturbevægelser i mellem murværk og sålbænk.

Sitemap