BurgerClose

Indendørs

Valg af gulvtegl/gulvklinker

Almindeligvis anvendes massive sten med normalformat lagt på fladen og massive sten med andre formater, f.eks. kvadratiske sten.

Stenenes slidstyrke vokser med stigende brændingsgrad, medens det arbejde, der kræves til renholdelse, falder. Dette betyder, at de hårdtbrændte sten som regel bør foretrækkes for de almindelige, fuldbrændte til ubehandlede gulve.

Teglsten er sugende og man kan derfor eventuelt vælge at imprægnere synsfladen før lægning, når teglstenene er til indendørs brug. Her er det meget vigtigt at siderne ikke imprægneres, da det hindrer vedhæftning ml. teglsten og fugemørtel. Nogle producenter leverer gulvtegl forimprægneret. Imprægneringen har kun beskyttende effekt i forbindelse med fugningen. Når gulvet afrenses før fugeslør/mørtelslør vil imprægneringen delvist blive nedbrudt og gulvet skal derfor have en beskyttende efterbehandling.

Lægning

Inden lægningen skal undergulvet være i orden. Er råbetongulvet blevet for glat, bør det hakkes i overfladen før lægningen, og undergulvet skal i øvrigt være rent og fugtes omhyggeligt. Er gulvstenene/gulvklinkerne særlig stærkt sugende, må disse fugtes før lægningen.

Læggemørtlen lægges ud på undergulvet i et ca. 2 cm tykt lag over et areal, der ikke er større, end man bekvemt kan henlægge stenene. Disse udlægges efter snor og trækkes godt ned i mørtlen, eventuelt bankes de let med en gummihammer eller med skaftet af en murhammer.

Teglstenene kan lægges knasfuge eller med fuge.

Fugebredden bør være så lille som mulig. Det vil i praksis sige 10-15 mm. Fugningen udføres enten samtidig med lægningen eller et par dage senere; det sidste giver det bedste resultat.

Det er vigtigt at holde stenenes overflade fri for mørtel. Eventuelle opragende mørtelrester bør først skrabes af, når mørtlen er blevet så tør, at den ikke smitter af. Til fugningen benyttes en fugeske; mørtlen skal være ret stiv, og fugerne komprimeres, så de bliver helt fyldte og får en jævn overflade.

Så snart fugningen er udført, bør gulvet holdes fugtigt, helst i mindst en uge. Det kan f.eks. ske ved overdækning med plastfolie.

I gulve, hvor teglet er lagt med knasfuge vil der altid være små sprækker mellem teglet. Sprækkerne kan fyldes med fint sand iblandet tapetklister (4 dele tørt fint sand og 1 del tør tapetklister). Blandingen blandes tørt og fordeles ud over det færdige gulv. Blandingen arbejdes ned i sprækkerne med en kost, hvorefter gulvet vandes med en håndsprøjte. Overskydende sand og vand tørres op.

Dilatationsfugerne skal for det første indføres overalt, hvor belægningen afbrydes, dvs. langs væggene og ved søjler, fundamenter, afløbsriste og lignende. Dernæst skal de indføres som begrænsning for felter, som allerhøjst må være 30-40 m2 og helst mindre, og ingen sidelinje må være over 8 m. Har gulvet fald, bør dilatationsfugerne ligge langs de højeste og dybeste linjer, dersom det kan gennemføres.

Rengøring efter lægning

Der kan under visse omstændigheder fremkomme hvide saltudslag (udblomstringer). Sådanne udslag fjernes med støvsuger eller ved tør børstning. Eventuelle fastsiddende dele tørres bort med en fugtig klud eller lignende.

Fastsiddende mørtelrester, der endnu ikke har kunnet fjernes på anden måde, må fjernes ved hjælp af de specielle rengøringsmidler, der benyttes til keramiske gulve. Saltsyre og andre chloridholdige syrer må ikke anvendes, da chlorid korroderer elinstallationer.

Vedligeholdelse af teglgulve bør ske efter teglleverandørens og kemiproducentens anvisning.

Sitemap