BurgerClose

Fagskole videoer

De følgende videoer er udarbejdet under projektet "Undervisning i murværk og byggeteknik på erhvervsskoler" i 2019. Projektet har modtaget finansiel støtte fra Grundejernes Investeringsfond (GI), Boligfonden Kuben, Danske Tegl og Teknologisk Institut.

Målet med pilotprojektet var at vise en ny vej til, via overførsel af viden, at højne den faglige kvalitet og bevidsthed om såvel kendte som nye materialer og byggetekniske løsninger.

Videoerne er en del af det undervisningsmateriale, som blev udviklet i projektet, og kan anvendes af såvel elever som fagskolelærere og udlærte murere.

Øvrigt undervisningsmateriale fra projektet findes her.

Mursten og muretekniske egenskaber

Minutsug - måling og betydning

Genbrug af mursten

Undersøgelser før omfugning

Tæthedsmåling på murværk

Skader på murværk

Sitemap