BurgerClose

Opmuring

Murerarbejde skal udføres i henhold til Eurocode 6-systemet med tilhørende nationale annekser og produktstandarder.

Der stilles i Eurocode-systemet krav til, hvor nøjagtigt og inden for hvilke tolerancerammer, der skal mures, og der gives regler for eksempelvis fugers tykkelse og fyldning, for tildannelse af sten og riller, for forbandter, bindere, stående fortanding, isolering mod fugt fra grunden, beskyttelse mod fugt i byggeperioden, forholdsregler ved vinterarbejde og beskyttelse af indmurede stålbjælker.

I det følgende omtales disse og andre forhold af betydning for korrekt udført arbejde under hensyntagen til den rækkefølge, opgaverne typisk udføres i.

Husk de 10 bud!

  • Bud nr. 3: planlæg arbejdet.

Planlægning indgår i – men er ikke begrænset til :

  • Målafsætning
  • Materialeforbrug
  • Lodsteder
  • Udførelseskontrol
  • Modtagekontrol
  • Afstivning af murværket under udførelse
  • Murværkets beskyttelse under udførelsen – især beslutning om total- eller partiel afdækning, indretning af materialelager mv.

 

Sitemap