BurgerClose

Lim-pap-lim ved sokkel

Såfremt fugtspærren placeres knas mod betondæk eller letklinkerblokke i randfundament, kan der normalt ikke regnes med nogen kohæsion. Løsningen kan dog udføres enten som en "mørtel-pap-mørtel"-løsning eller en ”lim–pap–lim”-løsning. Den principielle udformning af begge løsninger er som vist på nedenstående figur, altså med enten lim- eller mørtelfuge på begge sider af fugtspærren.

Mørtel-pap-mørtel-løsningen er nærmere beskrevet i en rapport fra Teknologisk Institut, som kan downloades som pdf-fil her.

Der kan anvendes en reduktionsfaktor 0,4. Det vil sige, at bestemmes kohæsionen (fvk0) til for eksempel 0,30 MPa, kan der ved anvendelse af mørtel-pap-mørtelsamlingen anvendes en værdi for kohæsionen i dette snit på 0,12 MPa.

Lim-pap-lim ved sokkel

Forsøg med lim-pap-lim-samlingen viser, at der med denne løsning kan regnes med en karakteristisk kohæsion på:

fvk0 = 0,20 MPa

såfremt følgende specifikationer overholdes:

pap = Murpap, PF 2000, 2,0 kg/m2
lim = Element eller pladelim sædvanligvis anvendt til porebeton-
konstruktioner
sokkel = Beton eller letklinkerblokke
væg = Porebeton blokke, plader eller elementer

Med denne værdi for kohæsionen vil glidningskapaciteten forsøges markant og glidebeslag kan således normalt undværes.

Sitemap