BurgerBurgerCloseClose

Lim-pap-lim ved sokkel

Såfremt fugtspærren placeres knas mod betondæk eller letklinkerblokke i randfundament, kan der normalt ikke regnes med nogen kohæsion. Løsningen kan dog udføres enten som en "mørtel-pap-mørtel"-løsning eller en ”lim–pap–lim”-løsning. Den principielle udformning af begge løsninger er som vist på nedenstående figur, altså med enten lim- eller mørtelfuge på begge sider af fugtspærren.

Mørtel-pap-mørtel-løsningen er nærmere beskrevet i en rapport fra Teknologisk Institut, som kan downloades som pdf-fil her.

Der kan anvendes en reduktionsfaktor 0,4. Det vil sige, at bestemmes kohæsionen (fvk0) til for eksempel 0,30 MPa, kan der ved anvendelse af mørtel-pap-mørtelsamlingen anvendes en værdi for kohæsionen i dette snit på 0,12 MPa.

Lim-pap-lim ved sokkel

Forsøg med lim-pap-lim-samlingen viser, at der med denne løsning kan regnes med en karakteristisk kohæsion på:

fvk0 = 0,20 MPa

såfremt følgende specifikationer overholdes:

pap = Murpap, PF 2000, 2,0 kg/m2
lim = Element eller pladelim sædvanligvis anvendt til porebeton-
konstruktioner
sokkel = Beton eller letklinkerblokke
væg = Porebeton blokke, plader eller elementer

Med denne værdi for kohæsionen vil glidningskapaciteten forsøges markant og glidebeslag kan således normalt undværes.

Sitemap
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok