BurgerBurgerCloseClose

Vedhæftningsstyrke

I henhold til Eurocode DS/EN 1996-1-1:2006 bestemmes vedhæftning mellem byggesten og mørtel ved prøvning efter EN 1052-5.

Vedhæftningsstyrke

Figuren viser princippet i prøvningsmetoden "fugeknækker" til bestemmelse af vedhæftning.

Vedhæftningsstyrken i murværk (fm,xk1) kan beskrives som: Styrken ved adskillelse af en liggefuge ved bøjning om denne ved brud i selve fugen eller i skillefladen mellem fuge og byggesten.

Vedhæftningsstyrken kan være afhængig af de i kombinationen indgående byggestens minutsugning eller forbehandling

Forskellen på vedhæftningsstyrken (fm,xk1) og basisbøjningstrækstyrken om liggefugen (fxk1) er, at fxk1 inkluderer bøjningstrækstyrken i selve stenen, mens fm,xk1 kun refererer til mørtelfugen.

Dvs. hvis stenen er svag og bruddet opstår i stenen vil fxk1 være lav, mens fm,xk1 kan være høj.

For funktionsmørtler kan vedhæftningsstyrken være deklareret af producenten, eller den kan findes ud fra DS/INF 167:2008, tabel 4b hvor vedhæftningsstyrken er angivet som funktion af mørtlens trykstyrke. Her angives desuden vedhæftningstyrken for visse receptmørtler:

fm,xk1 = 0,10 MPa for:
KC 50/50/700 1), Kh 100/400 2), KKh 20/80/475 2).
1) Mørtlen skal være fremstillet i overensstemmelse med DS/INF 167:2008 pkt. 2.2.
2) Mørtlen skal være fremstillet af hydraulisk kalk betegnet HL5 eller NHL5 og med en kornkurve som foreskrevet i DS/INF 167:2008 pkt. 2.2.

fm,xk1 = 0,15 MPa for:
mørtler med trykstyrke fm i intervallet (ML = 3 - 7 MPa; MC = 1,5 - 3,5 MPa)

fm,xk1 = 0,25 MPa for:
mørtler med trykstyrke fm større end ovenstående.

Sitemap