BurgerBurgerCloseClose

Vedhæftningsstyrke

I henhold til Eurocode DS/EN 1996-1-1:2006 bestemmes vedhæftning mellem byggesten og mørtel ved prøvning efter EN 1052-5.

Vedhæftningsstyrke

Figuren viser princippet i prøvningsmetoden "fugeknækker" til bestemmelse af vedhæftning.

Vedhæftningsstyrken i murværk (fm,xk1) kan beskrives som: Styrken ved adskillelse af en liggefuge ved bøjning om denne ved brud i selve fugen eller i skillefladen mellem fuge og byggesten.

Vedhæftningsstyrken kan være afhængig af de i kombinationen indgående byggestens minutsugning eller forbehandling

Forskellen på vedhæftningsstyrken (fm,xk1) og basisbøjningstrækstyrken om liggefugen (fxk1) er, at fxk1 inkluderer bøjningstrækstyrken i selve stenen, mens fm,xk1 kun refererer til mørtelfugen.

Dvs. hvis stenen er svag og bruddet opstår i stenen vil fxk1 være lav, mens fm,xk1 kan være høj.

For funktionsmørtler kan vedhæftningsstyrken være deklareret af producenten, eller den kan findes ud fra DS/INF 167:2008, tabel 4b hvor vedhæftningsstyrken er angivet som funktion af mørtlens trykstyrke. Her angives desuden vedhæftningstyrken for visse receptmørtler:

fm,xk1 = 0,10 MPa for:
KC 50/50/700 1), Kh 100/400 2), KKh 20/80/475 2).
1) Mørtlen skal være fremstillet i overensstemmelse med DS/INF 167:2008 pkt. 2.2.
2) Mørtlen skal være fremstillet af hydraulisk kalk betegnet HL5 eller NHL5 og med en kornkurve som foreskrevet i DS/INF 167:2008 pkt. 2.2.

fm,xk1 = 0,15 MPa for:
mørtler med trykstyrke fm i intervallet (ML = 3 - 7 MPa; MC = 1,5 - 3,5 MPa)

fm,xk1 = 0,25 MPa for:
mørtler med trykstyrke fm større end ovenstående.

Sitemap
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok