BurgerClose

Sommerforanstaltninger

Ved opmuring i sommerperioder skal der tages forhåndsregler mod udtørring. Det kan ske ved at følge nedenstående råd.

 • Stenene forvandes inden opmuring
 • Blandesatsen skal ikke være for stor, dvs. ikke for meget i murbaljen på stilladset.
 • Undgå for stor afstand fra vandaftapningsstedet til blandingsmaskine med for lange gummivandslanger. Vandet i slangerne bliver varmet op og kan have en temperatur på 50 til 60°C. Vandslangen kan eksempelvis beskyttes mod opvarmning ved brug af f.eks. lange rørisolationskapper.
 • Fugt murbaljerne før ifyldning af mørtel
 • Beskyt murstenene mod for høje temperaturer. Opvarmede mursten gør, at opmuringsmørtlen ikke bliver arbejdsvenlig. Den udtørrer ved henlægning af stenen. Her kan beskyttelse foregå ved brug af presenning eller halmmåtter, evt. isolationsmåtter.
 • Beskyt murbaljer på stilladser, så baljernes temperatur ikke bliver for høj. Dette kan gøres ved presenninger eller isolerende måtter.
 • Beskyt muremørtlen i baljen ved delvis tildækning af baljens åbning med f.eks. tynde isolationsmåtter for at sikre mod for kraftig fordampning.
 • Udfør såkaldt "trykket færdigfuge" i opmuringsmørtlen så hurtigt som muligt for at undgå porøse og smuldrende fuger. (dette vil også til en vis grad nedsætte fordampning fra fugeoverfladen hvilket er ønskværdig.
 • Murværket afdækkes for at forhindre hurtig udtørring
 • Der anvendes Mester-Cement, som er mest velegnet til høje temperaturer.
 • Undgå afsyring men anvend afvaskning med vand og skumbræt
Sitemap