BurgerClose

Beklædningstegl

Beklædningstegl er teglelementer, som ophænges på facader ved hjælp af mekaniske fastgøringsmidler (skruer, bindere, kramper/klips) via et system af lægter eller skinner. Disse kan være af metal, typisk aluminium, eller træ.

Beklædningstegl kan anvendes som alternativ til den murede facade i flere tilfælde, for eksempel:

  • Når der ønskes en demonterbar løsning
  • Renovering af eksisterende facader – i kombination med udvendig efterisolering
  • Renovering af eksisterende facader – når der ønskes en facade i tegl, uden at der skal etableres nyt fundament
Beklædningstegl

Figuren til venstre viser principskitser på typer af beklædningstegl og ophængningsprincipper. Fra venstre mod højre: U-profil og L-profil

De fleste systemer monteres ”på klink” som vist på figuren. De enkelte tegl er typisk monteret med et lodret overlap, mens der vandret er mellemrum mellem elementerne, ligesom de kan være indbyrdes forskudt vandret. Montering af beklædningstegl udføres iht. producentens anvisninger.

Beklædningstegl

Eksempel på princip for montering af beklædningstegl, forskudt med lodret mellemrum

Beklædningstegl udgør ikke en vind- og regntæt facade. Opbygningen af systemet skal tage højde for dette, og leverandøren bør give fyldestgørende montagevejledning, inklusive information om krav til underlaget, hvis det ikke medleveres.

Montagevejledning bør som minimum omfatte:

  • Type og antal fastgørelser for hvert enkelt beklædningstegl
  • Tilspænding, ved evt. skruefastgørelse
  • Placering og afstand mellem tegl
  • Specifikation af underlag, såvel vandrette lægter som underlag for disse
  • Detailløsninger ved åbninger og afslutninger
  • Metode ved tildannelse af teglet, og evt. begrænsninger for tildannelse
  • Fremgangsmåde ved udskiftning af beskadigede tegl
Sitemap